Lưu ý mọi thông tin trên website được biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung của Tiến Sĩ: Trần Đức Nhân được đào tạo tại Trường Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia Văn Hóa Thể Dục Thể Thao Và Du Lịch Ku-Ban. Tuy nhiên để có được hướng dẫn cũng như có được kết quả tốt nhất các bạn nên đọc kỹ nội dung cũng như thực hiện đúng, đủ theo chỉ dẫn tập. Trước khi tập các bạn nên tư vấn của Tiến Sĩ để đảm bảo quá trình tập đúng và có hiệu quả tốt nhất. Điện thoại hỗ trợ: 0988 772 885